ZMPD podjęło interwencje na szczeblu krajowym i unijnym