Bogusław Liberadzki: komentarz do Komunikatu KE z 19.05.2015r.