Pierwszy w Polsce wynik kontroli MiLoG u Klienta OCRK