Komisja Europejska omawia zastrzeżenia parlamentów narodowych