Podstawy prawne

PŁACA MINIMALNA W AUSTRII – NOWY ZAKRES I OBOWIĄZKI OD 01.01.2017

Aktualizacja 25.05.2017r.

01.06.2017 r. wchodzi w życie nowelizacja austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego w Austrii, numer 44-LSD-BG.

Poniżej znajdują się zmiany związane z delegowaniem pracowników branży transportowej:

  • Zgłoszenie pracowników od 01.06.2017 r. odbywać się będzie na nowym formularzu, który został przygotowany specjalnie dla firm transportowych (zaświadczenia wystawione do tego dnia na dotychczas obowiązującym druku, będą ważne na okres na który zostały wystawione).
  • Nowe zaświadczenia będą mogły być wystawiane na okres 6 miesięcy, zostanie zniesiona konieczność wskazywania zleceniodawców, a także należało będzie wskazać numery rejestracyjne pojazdów, którymi wykonywane będą przewozy na terenie Austrii.
  • Zminimalizowana zostanie ilość dokumentów, które należy przechowywać w kabinie pojazdu. Wymagane będą następujące dokumenty:

– umowa o pracę (przetłumaczona na język angielski lub niemiecki),

– zaświadczenie A1,

– zapisy z urządzeń rejestrujących czas pracy kierowców w myśl art. 36 Rozporządzenia (UE) nr 165/2014 (karta kierowcy, wykresówki),

– zaświadczenie o delegowaniu.

Pozostałe dokumenty przetłumaczone na język niemiecki, potwierdzające naliczenie oraz wypłatę należnego wynagrodzenia, mają zostać przesłane stronie austriackiej najpóźniej do 14 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym odbyła się kontrola.

  • Potwierdziły się informacje, że nie jest wymagane posiadanie reprezentanta na terenie Austrii, w przypadku, gdy tę funkcję pełni kierowca.

źródło: ocrk.pl


Według informacji podanych przez ZMPD, uzyskanych od Stowarzyszenia Austriackich Przewoźników (Fachverband für das Güterbeförderungsgewerbe Wirtschaftskammer Österreich) płaca minimalna w Austrii i pozostałe obowiązki związane z delegowaniem pracowników, według nowej austriackiej ustawy (Ustawa o zapobieganiu dumpingu płacowego i socjalnego), która weszła w życie 01.01.2017 r., obowiązują firmy transportowe wykonujące transport towarów i przewóz osób, nie tylko w kabotażu, ale także w ruchu dwustronnym z załadunkiem/rozładunkiem na terytorium Austrii.

Zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Centralną Jednostkę Koordynującą (Zentrale Koordinationsstelle des Bundesministeriums für Finanzen für die Kontrolle illegaler Beschäftigung) firmy transportowe muszą spełnić następujące obowiązki:

1. Przed wykonaniem pierwszej operacji transportowej na terenie Austrii należy wypełnić i wysłać odpowiedni  formularz elektroniczny „ZKO-3” austriackiego ministerstwa finansów (Bundesministerium für Finanzen) ->> link

2. Powołać przedstawiciela na terenie Austrii lub wskazać osobę odpowiedzialną za reprezentowanie firmy na zewnątrz. Osobę taką należy zgłosić oddzielne na druku elektronicznym  ZKO1-A (ZKO1-A tłumaczenie) i podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody – druk ZKO1-Z (ZKO1-Z tłumaczenie).

3. Kierowca powinien przechowywać w następujące dokumenty:

  • zgłoszenie oddelegowania ZKO 3 (możliwe również w formie elektronicznej
  • dokument potwierdzający ubezpieczenie A1 lub równoznaczne dokumenty w języku niemiecki
  • umowa o pracę (w języku niemieckim lub angielski
  • dokumentacja płacowa obejmująca m.in. ewidencję czasu pracy, karty płac, dowody wypłaty wynagrodzenia sporządzona w j. niemieckim

Szczegółowe informacje dotyczące procedury oddelegowania pracowników dostępne są pod adresem – link

Ponadto zgodnie z powyższymi informacjami osoby prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą nie podlegają obowiązkowi zgłaszania oddelegowania, jednak są one zobowiązane do „transgranicznego zgłoszenia świadczenia usług” skierowanego do austriackiego Ministerstwa Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki.