Praktyka w pigułce

Płaca minimalna w Norwegii praktyka w pigułce

Kontrole

Płaca minimalna w Norwegii praktyka kontrolna: Kontrole prowadzone są przez Państwową Inspekcję Pracy w Norwegii (na stacjach kontrolnych) przy współpracy między innymi Krajowego Zarządu Dróg (Statens vegvesen).

Jeżeli kierowcy nie posiadają w pojeździe kompletu dokumentów, powinni wypełnić ankietę dotyczącą wynagradzania. Jeśli z dokumentów czy informacji udzielonych przez kierowcę nie wynika jasno, że obowiązek wypłaty norweskiej płacy minimalnej został spełniony, wówczas Inspekcja Pracy przesyła do polskiego przedsiębiorcy żądanie, aby dostarczył brakującą dokumentację, w skład której wchodzą:

  • umowa o pracę kontrolowanego kierowcy
  • rejestr czasu pracy w Norwegii za kontrolowany okres
  • listy płac za kontrolowany okres
  • ewidencja czasu pracy na podstawie której zostało naliczone wynagrodzenie pracownika
  • umowa pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą usługi transportu
  • potwierdzenia wypłat wynagrodzenia oraz pokrycia kosztów wyżywienia, noclegów kierowcy

Inspekcja poucza o odwołaniu dotyczącym obowiązku przesłania powyższych informacji, a także podaje bezpośredni kontakt do referenta zajmującego się sprawą w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentacji.