Zasady rozliczania

Płaca minimalna w Norwegii zasady rozliczania

Podobnie jak w przypadku wyliczenia należności wynikających z płacy minimalnej na terenie Niemiec, w przypadku Norwegii również na poczet płacy minimalnej zaliczane są odpowiednie dodatki z tytułu podróży służbowych.

Wynagrodzenie minimalne za pracę na terenie Norwegii: ilość godzin pracy na terenie Norwegii x 158,32 NOK + 307 NOK diety w Norwegii.

Przewoźnik wypłaca (w zaokrągleniu):

a) 12 zł za godzinę pracy (płaca zasadnicza) – 8h * 12 zł 96 zł 200 NOK
b) czas pobytu na terenie Norwegii powyżej 12 godzin = dieta (nie niższa niż 30 zł) 217 zł 452 NOK
c) ryczałt za nocleg spędzony na terenie Norwegii 180 zł 375 NOK
Łącznie: 493 zł 1027 NOK
Należne za pracę na terenie Norwegii z dietą norweską: 755 zł 1573 NOK
Do zapłaty: 262 zł 546 NOK

1 NOK = 0,48 zł (powyższe obliczenia są przybliżone i zależne od kursu NOK wobec PLN)

Poradnik norweskiej Inspekcji Pracy: http://www.arbeidstilsynet.no/veiledning.html?tid=255533