KE wszczęła postępowanie wobec Austrii

Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Austrii o naruszenie prawa unijnego, po skardze Związku Pracodawców "Transport i Logistyka Polska" na wprowadzoną w Austrii płacę minimalną.

Zaskarżenie austriackiej ustawy do KE

12 stycznia 2017r. Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska" wniósł formalną skargę do Komisji Europejskiej przeciw Austrii w sprawie austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego. Jednocześnie został złożony wniosek o podjęcie przez KE czynności wyjaśniających oraz do zawieszenia stosowania austriackich przepisów do momentu rozstrzygnięcia skargi.

Komisja Europejska odrzuciła tzw „żółtą kartkę”

Komisja Europejska odrzuciła w środę "żółtą kartkę", czyli sprzeciw parlamentów 11 krajów UE, w tym Polski, w sprawie propozycji zmian w dyrektywie o pracownikach delegowanych. Zdaniem wiceszefa MSZ Konrada Szymańskiego KE nie wyciągnęła żadnych wniosków z Brexitu.