Kontrola płacy minimalnej we Francji

Szczegółowa kontrola francuskiej płacy minimalnej u polskiego przewoźnika, świadczącego usługi transportowe (z załadunkiem i rozładunkiem na terenie Francji). Kontrolę prowadzi francuska Inspekcja Pracy, która nakazała przesłanie dokumentów potwierdzających wypłatę francuskiej płacy minimalnej dla delegowanych kierowców. Kontrolowany jest okres od 1 lipca. Wezwanie do okazania list płac przez przedsiębiorcę zostało przekazane telefonicznie przedstawicielowi firmy działającemu na terenie Francji.