Rozporządzenie o upowszechnianiu umów zbiorowych dla towarowego transportu drogowego

Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych przedstawiło robocze tłumaczenie najważniejszych fragmentów nowych przepisów, otrzymane dzięki uprzejmości  Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Oslo.

Od 1 lipca 2015 r. norweska płaca minimalna dla polskiego kierowcy

W związku z informacjami o przyjęciu przez norweskie władze nowych przepisów w sprawie minimalnej stawki wynagrodzenia godzinowego w transporcie drogowym i objęcia nimi zagranicznych kierowców, ZMPD zwróciło się o pomoc w wyjaśnieniu sprawy do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz do Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji przy Ambasadzie RP w Oslo. 

ZMPD zadaje konkretne pytania

Nowe norweskie przepisy, które wprowadzają od 1 lipca 2015 r. na zagranicznych przewoźników obowiązek wypłacania kierowcom za przejazd po terytorium tego kraju norweskiej stawki płacy minimalnej (ustalonej dla branży transportowej) oraz norweskiej diety, są wyjątkowo nieprecyzyjne, więc wywołują mnóstwo pytań i wątpliwości. Ponadto Norwegia do dzisiaj nie przygotowała przepisów wykonawczych oraz zasad ewentualnych kontroli.