Węgry wprowadziły płacę minimalną

Węgry, jako kolejny kraj UE, wprowadziły płacę minimalną dla pracowników delegowanych. Wydział Promocji i Handlu Ambasady RP w Budapeszcie opublikował informacje dotyczące firm delegujących pracowników do pracy na terytorium Węgrzech. Obowiązek zgłoszenia dotyczy zarówno nowo zatrudnionych pracowników, jak i pracowników zatrudnionych przed wejściem w życie ustawy nr LXXIX z 2016 - w takich przypadkach termin złożenia oświadczenia upływa w dniu 31 sierpnia 2016 roku.