Zmiany w zgłaszaniu i dokumentacji

Zostały opublikowane zmiany do Dekretu nr 136 z dnia 17 lipca 2016 r., który określa obowiązki zagranicznych pracodawców delegujących pracowników do pracy na terytorium Włoch. Dokumenty wymagane w pojeździe powinny być przetłumaczone na j.włoski, zmienił się również okres, na jaki dokonuje się zgłoszeń.

Obowiązek zgłoszenia pracowników delegowanych we Włoszech

Na stronie internetowej włoskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ukazała się informacja, że zgodnie z dekretem nr. 136/2016 zostaje wprowadzony obowiązek zgłoszenia pracowników delegowanych. Zgłoszenie pracowników delegowanych dokonywane jest drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza.

Włochy: płaca minimalna dla delegowanych

Włochy opublikowały dekret ustawodawczy nr 136 z dnia 17 lipca 2016, wchodzący w życie 22 lipca 2016 r., wdrażający na ich terytorium zapisy tzw. „Dyrektywy wykonawczej” 2014/67/WE do Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.