Zmiany w zgłaszaniu i dokumentacji

Zostały opublikowane zmiany do Dekretu nr 136 z dnia 17 lipca 2016 r., który określa obowiązki zagranicznych pracodawców delegujących pracowników do pracy na terytorium Włoch. Dokumenty wymagane w pojeździe powinny być przetłumaczone na j.włoski, zmienił się również okres, na jaki dokonuje się zgłoszeń.

Nowy formularz zgłoszeniowy od 01.06.2017r.

Od 1 czerwca 2017 r. w Austrii, w celu zgłaszania pracowników mobilnych (kierowców) należy posługiwać się nowym uproszczonym formularzem ZKO3-T (Transport). W chwili obecnej dostępny jest on wyłącznie w języku niemieckim oraz angielskim.

Zmiany w zgłoszeniu oraz przepisach dot. delegowania pracowników do Austrii

01.06.2017 r. wchodzi w życie nowelizacja austriackiej ustawy o zwalczaniu dumpingu płacowego i socjalnego w Austrii. Zestawienie zmian związanych z delegowaniem pracowników branży transportowej, m.in. nowy formularz zgłoszenia, czy zmniejszenie ilości dokumentów wymaganych do posiadania w pojeździe.