ClicLavoro – przerwa w funkcjonowaniu włoskiego systemu

W celu umożliwienia przeprowadzenia planowych prac konserwacyjnych w dniach od 19 do 21 lipca 2019 r. włoski portal do zgłaszania oddelegowania pracowników ClicLavoro będzie niedostępny. W związku z powyższym nie będzie możliwości w tym okresie użycia dedykowanej aplikacji w celu wykonania zdalnej procedury złożenia dobrowolnej rezygnacji, bądź rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron.

Kary za odpoczynek 45 h w kabinie

30 kwietnia 2018 r. włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wydało okólnik, który daje służbom kontrolnym możliwość nakładania kar za odbiór regularnych odpoczynków tygodniowych (45 h) w kabinie pojazdu. Nowe włoskie wytyczne są następstwem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), który wyjaśnia w jaki sposób powinny być interpretowane przepisy w tym zakresie.

Zmiany w zgłaszaniu i dokumentacji

Zostały opublikowane zmiany do Dekretu nr 136 z dnia 17 lipca 2016 r., który określa obowiązki zagranicznych pracodawców delegujących pracowników do pracy na terytorium Włoch. Dokumenty wymagane w pojeździe powinny być przetłumaczone na j.włoski, zmienił się również okres, na jaki dokonuje się zgłoszeń.