Podstawy prawne

Płaca minimalna we Włoszech podstawy prawne

Został opublikowany dekret ustawodawczy nr 136 z dnia 17 lipca 2016, który wszedł w życie 22 lipca 2016 r.

Wdraża on na terytorium Włoch zapisy tzw. „Dyrektywy wykonawczej” 2014/67/WE do Dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług.

Dekret odnosi się również do przewozów kabotażowych wykonywanych przez zagraniczne firmy na terenie Włoch.

Aktualizacja 11.08.2017 r.

Zmiany w zgłoszeniach i dokumentacji

Zostały opublikowane zmiany do Dekretu nr 136 z dnia 17 lipca 2016 r., określającego obowiązki zagranicznych pracodawców delegujących pracowników do pracy na terytorium Włoch.

Od 24 czerwca 2017 roku zmianie uległy poniższe zasady:

  • Zgłoszenie kierowców raz na kwartał (3 miesiące). Do tej pory każdy wjazd do Włoch (w przypadku kabotażu) wymagał odrębnego zgłoszenia. Obecnie, zgłoszenia można dokonywać raz na kwartał, niezależnie od ilości operacji na terytorium Włoch, które wykona kierowca w tym czasie.

Przypominamy, że płaca minimalna dla kierowców we Włoszech wraz z obowiązkiem zgłaszania i przechowywania dokumentów obowiązuje wyłącznie w przypadku wykonywania operacji kabotażowych.

  • Wymagane dokumenty w pojeździe w j. włoskim:
    1. Umowa o pracę
    2. Zgłoszenie delegowania – jedną kopię posiada kierowca w pojeździe, drugą przedstawiciel we Włoszech
    3. Karta wynagrodzeń – za okres w zgłoszeniu, które posiada kierowca, o ile jej posiadanie jest możliwe

Brak wymaganych dokumentów w pojeździe lub nieprawidłowości w tych dokumentach mogą skutkować podczas kontroli sankcją administracyjną w wysokości od 1000 EUR do 10 000 EUR.

 


Aktualizacja 28.10.2016 r.

Opublikowano przepisy wykonawcze

27.10.2016 r. na stronie włoskiego Urzędu Pracy i Polityki Socjalnej opublikowano przepisy wykonawcze do dekretu ustawodawczego nr 136 z dnia 17 lipca 2016 r. dotyczącego delegowania pracowników do pracy na terenie Włoch.

Pracodawca jest zobowiązany do zgłoszenia delegowania pracownika, zgodnie z opublikowanymi przepisami.

Dekret, który określa procedury wraz ze wzorem zgłoszenia pracownika, zacznie obowiązywać po upływie 60 dni od daty jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym (27 października 2016 r.)

źródło: Lavoro.gov.it


Aktualizacja 13.10.2016 r.

Włochy płaca minimalna – szczegóły

Szczegółowe dane, również w języku angielskim, odnoszące się do warunków pracy i zatrudnienia pracowników delegowanych mają zostać opublikowane na stronie internetowej włoskiego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Główne obowiązki

Do głównych obowiązków administracyjnych przedsiębiorstw delegujących jest zgłoszenie oddelegowania pracowników, wyznaczenie przedstawiciela na terytorium Włoch odpowiedzialnego za kontakty z włoską Inspekcją Pracy. Konieczne jest również ewidencjonowanie czasu pracy wraz z wypłatą minimalnego wynagrodzenia i przechowywanie wymaganej dokumentacji przez okres 2 lat.

Dekretem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, który ma być wydany w ciągu trzydziestu dni od daty wejścia w życie niniejszego dekretu zostanie podana dokładna procedura zgłaszania pracowników.

Kary

Za niespełnienie obowiązków wynikających z dekretu przewidziane są sankcje od 150 do 6000€, przy czym łącznie nie mogą przekroczyć 150 000€.

 

DECRETO LEGISLATIVO 17 luglio 2016, n. 136.